NEWS & ACTIVITIES

ดูทั้งหมด
การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หลักสูตร 6 เดือน
ค่าเล่าเรียน รอบโควตา 39,000 บาท (เหมาจ่าย)
ข่าวดี มาแล้วจ้า 10 คนสุดท้ายนะค่ะ 064-0341659
สมัครเรียน หลักสูตรปกติ 39,000 บาท ด่วน0854394099
กิจกรรม
Date 16 December 2015 | 01:27 PM
SHOW CASE
ผลงาน และกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
 • พิธีรับใบประกาศ ประจำปี 2559
 • พิธีรับประดับเข็มตราสัญญาลักษณ์โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล ประจำปี 2560
 • งานร่วมลงนาม MOU กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • นักเรียนโรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล ร่วมบริจาคเลือดกับสภากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
 • พิธีประดับเข็ม รุ่นที่ 1/2558
 • บำเพ็ญประโยชน์ นักเรียน รุ่นที่1/2558
 • การเรียนการสอน
 • นักศึกษารุ่นที่ 1/2558 รับใบประกาศ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์
 • นักศึกษารุ่น ที่ 1/2557 ร่วมงานถวายพระพรวันฉัตรมงคล @ ณ ตึกไพรพะยอม มหาวิทยาลัย ราชภัฎอุบลราชธานี วันที่ 5 พฤษภาคม 2557
 • ทัศนศึกษารุ่นที่ 1/2558
 • ปฐมนิเทศและรายงานตัว นักเรียน รุ่นที่ 1/2558 รอบที่ 2
 • ปฐมนิเทศและรายงานตัว นักเรียน รุ่นที่ 1/2558 รอบที่ 1 998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310