ปฐมนิเทศและรายงานตัว นักเรียน รุ่นที่ 1/2558 รอบที่ 1 998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ประกาศเมื่อวันที่ 4 October 2015 (06:10:11)
ปฐมนิเทศและรายงานตัว นักเรียน รุ่นที่ 1/2558 รอบที่ 1 998 ถ.ริมคลองสามเสน (พระราม 9) แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
รูปภาพกิจกรรม