งานร่วมลงนาม MOU กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
ประกาศเมื่อวันที่ 25 July 2016 (10:07:33)
งานร่วมลงนาม MOU กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รูปภาพกิจกรรม