พิธีรับประดับเข็มตราสัญญาลักษณ์โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล ประจำปี 2560
ประกาศเมื่อวันที่ 24 August 2016 (08:08:36)
พิธีรับประดับเข็มตราสัญญาลักษณ์โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล ประจำปี 2560
รูปภาพกิจกรรม