นักเรียนโรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล ร่วมบริจาคเลือดกับสภากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศเมื่อวันที่ 16 December 2015 (01:12:49)
นักเรียนโรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล ร่วมบริจาคเลือดกับสภากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี
รูปภาพกิจกรรม