รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา
2015-10-02 00:48:52

รับสมัครบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งอาจารย์ 7 อัตรา

   1.1 แพทย์ศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา มีประสบการณ์การทำงานและการสอน 2-10 ปี มีทัศนะคติที่ดีต่อการเป็นครู

   1.2 พยาบาลศาสตร์ 3 อัตรา มีประสบการณ์การทำงานและการสอน 2-10 ปี มีทัศนะคติที่ดีต่อการเป็นครู

   1.3 เภสัชกร 1 อัตรา มีประสบการณ์การทำงานและการสอน 2-10 ปี มีทัศนะคติที่ดีต่อการเป็นครู

   1.4 สาธารณสุข 1 อัตรา มีประสบการณ์การทำงานและการสอน 2-10 ปี มีทัศนะคติที่ดีต่อการเป็นครู

2. ตำแหน่งอาจารย์แนะแนว 3 อัตรา

    วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ขึ้นไป มีทักษะการพูด การเจรจา การโน้มน้าว อดทน ขยัน รับผิดชอบมีทัศนะคติที่ดีต่อการเป็นครู

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 อัตรา

    วุฒิ ม.6-ปริญญาตรีทุกสาขา ขึ้นไป มีทักษะการพูด การเจรจา การโน้มน้าว อดทน ขยัน รับผิดชอบมีทัศนะคติที่ดีต่อการเป็นครู

4. ตำแหน่งพนักงานธุรการ 1 อัตรา

    วุฒิ ม.6-ปริญญาตรีทุกสาขา ขึ้นไป มีทักษะการพูด การเจรจา การโน้มน้าว อดทน ขยัน รับผิดชอบ

5. ตำแหน่งแม่บ้าน 1 อัตรา

    วุฒิ ป.6-ปริญญาตรีทุกสาขา ขึ้นไป อดทน ขยัน รับผิดชอบ

สนใจติดต่อโรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล

ติดต่อสมัครเรียน

โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล (Ubonbureeruk Child and Elderly Care School )

115/3 หมู่ที่ 4 ตำบบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์/โทรสาร 045-311828

มือถือ

080-459-3311 (AIS)

094-267-7173 (Dtac)

064-034-1659 (Tีืrue)

085-439-4099 (AIS)

www.urrna.com

E-mail: [email protected], [email protected]

ข้อความ

sdhfkjdsfhdsjfds

admin 2017-07-11 12:45:20

asfsdfsafsadfrewrrew

Bell 2017-07-11 13:19:25

asfsdfsafsadfrewrrew

Bell 2017-07-11 13:20:26

asfsdfsafsadfrewrrew

Bell 2017-07-11 13:20:53

werewrwerwdfgdfg

bell 2017-07-11 13:21:44