เอกสารการสมัครเรียน
2017-08-13 21:54:22

เอกสารการสมัครเรียน

การเรียนคือ อนาคต คือ อาชีพ คือ ความมั่นคง
สมัครเรียนด้วยกันนะ ผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยเภสัชกร/ผู้ช่วยทันตแพทย์/ผู้ช่วยแพทย์ความงาม/การบริบาล
โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล


115/3 หมู่ที่ 4 ซอยวัดด้ามพร้า ถนนชยางกรู ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000  ตรงข้ามปั้ม ปตท.ทางไปจังหวัดอำนาจเจริญ

โรงเรียนศรีสะเกษบริรักษ์ 303/10 ถนนกสิกรรม ต เมืองใต้ อ เมือง จ ศรีสะเกษ 33000

สี่แยกทางไปอำเภอขุขันธ์

โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์ สกลนคร 272/12-13 ถ หน้า บขส ใหม่ ต ธาตุเชิงชุม อ เมือง จ สกลนคร 47000

ติด บขส.ใหม่ สกลนคร

โอนค่าสมัคร หรือค่าเรียน
เลขที่ 3210288828
ธนาคารกรุงไท
Apipoo chanawatee
อภิภูภ์ ชนะวาที

เอกสาร
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่ายไม่เกิน 2 นิ้ว
5.ค่าสมัคร 4,000 บาท

แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอติดต่อ น้ำหนัก ส่วนสูง อายุ ด้วยนะ

 

ข้อความ