ห้องเรียน
2015-10-02 15:57:49

ข้อได้เปรียบห้องเรียน

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213437364589173&set=a.10213437359189038.1073741914.1251908745&type=3&theater

- ห้องเรียนติดแอร์ทุกห้อง

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213437389989808&set=a.10213437359189038.1073741914.1251908745&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213437366389218&set=a.10213437359189038.1073741914.1251908745&type=3&theater

- มีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213437359309041&set=a.10213437359189038.1073741914.1251908745&type=3&theater

- เรียนห้องละไม่เกิน 40 คน

- อุปกรณ์การเรียนครบ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=709517349241882&set=pcb.709518012575149&type=3&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=709517332575217&set=pcb.709518012575149&type=3&theater

://www.facebook.com/photo.php?fbid=709517285908555&set=pcb.709518012575149&type=3&theater

 

- ห้องบรรยายทฤษฏี (ตามมาตราฐานกระทรวงไม่เกินห้องละ 45 คน) ความจุ 60 คนต่อห้อง

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213437389989808&set=a.10213437359189038.1073741914.1251908745&type=3&theater


 

ข้อความ