ทุนเรียนฟรี
2015-10-02 16:35:51

 

ทุนเรียนฟรี www.urrsk.com

1. เรียนต่อพยาบาลฟรี หรือสาขาอื่นๆ ฟรี

-ทุนของวิทยาลัยพยาบาลของโรงเรียน(อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง)

-ทุนโรงพยาบาลรัฐบาลทั่วประเทศ(ทำงาน 2 ปี จะได้ทุน)

-ทุนโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ(ทำงาน 1-2 ปี จะได้ทุน)

2. ทุนเรียนฟรี (ผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยเภสัชกร)ของโรงเรียน

-ทุนผู้ช่วยพยาบาลปีละ5 ทุน 59,000 บาท

-ทุนผู้ช่วยเภสัชกรปีละ5 ทุน 59,000 บาท

3. ทุนเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่นๆ 40 ทุน ทุนและ 700,000 บาทต่อปี

คุณสมบัติ

1. ต้องเรียนจบจากโรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล

2. มีเกรดเฉลี่ยและคุณสมบัติที่กำหนด

ทุนเรียนฟรี ของโรงเรียน

1. นักศึกษายากจน เรียนดี จำนวน 25 ทุนต่อปี

2. นักศึกษาศึกษาต่อพยาบาล จำนวน 10 ทุนต่อปี

ทุนมอบให้ โรงเรียน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการแนะแนว

โรงเรียนละ 2,000 บาท

ข้อความ

Thanks for the good suggestions. I hear to get advice. for seo plugin

admin 2017-07-28 00:16:07

รุ่นถัดไป

เปิดเรียน วันที่ 4 ธันวาคม 2560

เปิดเรียน วันที่ 1 เมษายน 2561

รอบโควตาเต็มแล้วปิดรับทันที***

สอบถามสมัครรอบโควต้า ค่าเล่าเรียน 39,000 บาท

ได้ที่ 064-0341659 / 080-4593311 / 085-4394099 / 094-2677173

สอบถามและสมัครเรียนได้ทุกวันนะค่ะ

โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล (อุบลใกล้กับโตโยต้า+ปทต.ทางไปอำนาจเจริญ / สกลติดบชส.แห่งที่ 2 ตรงข้ามค่ายกฤษณ์สีวะรา / ศรีสะเกษตรงข้ามโรงเรียนบ้านหนองครกถนนศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ก่อนถึงแยกโรงไอติม)

รอบโควต้า ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 39,000 บาท

สัวสดิการฟรี

-ชุดฟอร์ม 4 ชูด (ชุดผู้ช่วยพยาบาล/ ชุดผู้ช่วยเภสัชกร/ ชุดพละ/ ชุดรับใบประกาศ) ฟรี

-หอพัก (ฟรีค่าน้ำค่าไฟ) ฟรี

-อุปกรณ์การเรียน (เครื่องใช้เครื่องมืออุปกรณ์การพยาบาล ไม่ต้องซื้อ) ฟรี

-หนังสือสื่อการเรียน ฟรี

 

-กิจกรรม (ทัศนศึกษา/ ดูงาน/ บำเพ็ญประโยชน์) ฟรี

-รถรับ-ส่ง

-ฯลฯ

จบมามีงานทำแน่นอน ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล+เอกชน หน่วยงาน สถานประกอบการที่เกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น ฯลฯ

 

สำหรับผู้ที่สนใจทุนฟรีทุกอย่าง

1 ทุนฟรี!!!!!!!! ค่าใช้จ่ายทุกอย่างเราให้จริง

ติดต่อLine: urr2

 

 

 

ครูไนซ์ 2017-10-19 14:17:38