วิธีสมัครเรียน
2015-10-02 16:42:02

 

วิธีการสมัครเรียน 

          1. สมัครที่โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาลในวันเสาร์หรือวันที่นักเรียนสะดวก

          2. สมัครทางไปรษณีย์โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของโรงเรียน แล้วถ่ายเอกสารสลิบ  ส่งให้โรงเรียน เพื่อรร.จะออกใบเสร็จรับเงินให้ต่อไป

          3. สมัครที่บ้านของนักเรียนหรือที่โรงเรียนของนักเรียน (ในช่วงเวลาที่ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสะดวกเดินทาง)

          5. สมัครทางอินเตอร์เน็ตเฟสบุ๊ค ไลน์

          6. สมัครทางเว๊บไซด์ โดยปริ้นใบสมัครแล้วส่งให้ทางรร.ทางเฟส อีเมล์

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 

          1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 1 ชุด

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน1 ชุด

          3. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ปริญญาตรีและกศน. จำนวน 1 ชุด หรือใบรับรองการศึกษาหากยังไม่จบการศึกษา(สามารถยืนในวันรายงานตัวได้) หรือยื่นเพิ่มเติมหลังจากได้รับวุฒิการศึกษาแล้ว

          4. รูปถ่าย 1 รูป ขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว

          5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดามารดา (สำหรับนักเรียนที่ต้องการกู้ยืม ธกส.) จำนวน 1 ชุด

          6. ค่าสมัครเรียน จำนวน 5,000บาท ผ่อนค่าสมัครได้ (หักออกจากค่าเทอม) เพื่อจองสิทธิรับทุนฟรี 15,000 บาท (หากค่าสมัครยังไม่พร้อม นักเรียนสามารถผ่อนชำระเป็นงวดๆได้ก่อนเปิดเรียนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป)

          7. ถ้าจ่ายสมัคร 10,000 บาท จะได้รับทุนเรียนฟรี 20,000 บาท ได้ส่วนลดค่าเทอม 2,000 บาท

          8. ถ้าจ่ายหมด 44,000 บาท จะได้รับทุนเรียนฟรี 20,000 บาท ได้ส่วนลดค่าเทอม 3,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล(Ubonbureeruk Child and Elderly Care School)

242-242/1 ถนนผาแดงตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์/โทรสาร045-250-004

มือถือ       
093-416-8814 (AIS)          อ.ไนซ์

094-267-7173(D-tax)        อ.พร

080-459-3311 (T-move)     อ.ไนซ์

085-439-4099(AIS)           อ.ภู

www.urr-na.com E-mail. [email protected], [email protected]

เฟสบุ๊ค: โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล ก.โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล อรร., Nam Nice

คลิ๊ก สมัครเรียน

ข้อความ

ใกลเปิดเทอมแล้วนะ

ภู 2015-11-21 17:45:07
เรียนจบ .ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไรคะ
ทิพวัลย์ 2016-05-10 09:53:50