การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หลักสูตร 6 เดือน
ประกาศเมื่อวันที่ 4 October 2015 (06:10:14)
การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หลักสูตร 6 เดือน

หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หลักสูตร 6 เดือน

การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หลักสูตร 6 เดือน

      1. เหมาะสำหรับท่านที่อยากทำงานในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและรัฐบาล (ทุกแผนก), ศูนย์การแพทย์,คลินิกเวชกรรม, สถานดูแลเด็กเล็ก (Nursery), สถานดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Home) ,ศูนย์สุขภาพ และโรงเรียนอนุบาล

      2. นักศึกษาเรียนหลักสูตรนี้จะได้รับความรู้พื้นฐานทางการพยาบาล เช่น การวัดความดันโลหิต,การช่วยพยาบาลในการให้น้ำเกลือ,อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆคำศัพท์ เป็นต้น รวมทั้งรายวิชาอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน
และการประกอบอาชีพ เช่น ความรู้ด้านกฎหมาย กฎหมายแรงงาน บุคลิกภาพ จรรยาบรรณ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ การต้อนรับ และอื่นๆ 
      3. เมื่อศึกษาจบหลักสูตรแล้วสามารถทำงานได้ทันทีทั้งในโรงพยาบาล เอกชนชั้นนำและรัฐบาล(ทุกแผนก),ศูนย์การแพทย์,คลินิกเวชกรรมสถานดูแลเด็กเล็ก(Nursery),สถานดูแลผู้สูงอายุ(Nursing Home),ศูนย์สุขภาพ และ โรงเรียนอนุบาลเงินเดือนเริ่มต้นที่ 9,000-20,000 บาท ขึ้นอยู่กับหน่วยงาน และรายได้นี้ยังไม่รวมสวัสดิการต่างๆ อีกมากมาย

      4. โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
จะมีทุนการศึกษาให้ศึกษาต่อพยาบาลวิชาชีพ เมื่อมีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปี

 

ภาพข่าว-ภาพที่เกียวข้อง
VDO ที่เกี่ยวของ
ข่าวที่เกียวข้อง
ค่าเล่าเรียน รอบโควตา 39,000 บาท (เหมาจ่าย)
ข่าวดี มาแล้วจ้า 10 คนสุดท้ายนะค่ะ 064-0341659
สมัครเรียน หลักสูตรปกติ 39,000 บาท ด่วน0854394099