ค่าเล่าเรียน รอบโควตา 39,000 บาท (เหมาจ่าย)
ข่าวดี มาแล้วจ้า 10 คนสุดท้ายนะค่ะ 064-0341659
สมัครเรียน หลักสูตรปกติ 39,000 บาท ด่วน0854394099
สมัครเรียนโควต้า พิเศษ 39,000 บาท ด่วน0854394099
การดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หลักสูตร 6 เดือน