สมัครเรียนออนไลน์
ข้อมูลส่วนตัว
(Profile)
ที่อยู่
(Address)
หลักสูตรที่ต้องการสมัคร
(Select Program)
ข้อมูลการศึกษา
(Educational Information)
โรคประจำตัว รอยสัก
โรงพยาบาลที่ต้องการทำงาน
(Hospital Wants To Work)
เอกสารการสมัคร
(Upload File)
รูปผู้สมัคร *เพิ่มได้มากกว่า 1ภาพ
บัตรประชาชนผู้สมัคร
ทะเบียนบ้านผู้สมัคร
วุฒิการศึกษา
ข้อมูลการโอนเงิน
(Transfer Information)
บัญชีธนาคาร ออมสิน
ประเภท ออมทรัพย์ สาขาถนนชยากกรู
หมายเลขบัญชี
020-045-52168-7
ประเภท ออมทรัพย์
ชื่อ บัญชิ น.ส. วารินี ปล้องนิราศ
หมายเลขบัญชี
020-045-52168-7
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล(สกลนคร) (Ubonbureeruk Child and Elderly Care School)
เลขที่ 272/12-13 ถ.นิตโย ต.ธาติเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
E-mail. [email protected] ,[email protected]
เฟสบุ๊ค: โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล อรร
โรงพยาบาลที่ต้องการทำงาน
โทรศัพท์/โทรสาร 045-250-004
มือถือ
064-034-1659 (AIS) อ.ไนซ์
094-267-7173 (D-tax) อ.พร
080-459-3311 (T-move) อ.ไนซ์
085-439-4099 (AIS) อ.ภู